OPORTUNITATI / Locuri de munca

S.C. BAILE GOVORA S.A. selecteaza personal incadrul proiectului « PALACE GOVORA SPA – SERVICII CAZARE****, PROMOVARE SI DEZVOLTARE TURISM BALNEAR, AGREMENT TURISTIC » - COD SMIS 3776, pentru urmatoarele pozitii:   sef restaurant, bucatar, barman, ospatar, ajutor ospatar, camerista, femeie serviciu, lucratori bucatarie.
Dosarele de candidatură vor cuprinde:

  • scrisoare de intenţie;
  • curriculum vitae in format european (cu fotografie si toate datele de contact: adresa de e-mail, telefon, etc);
  • copie după buletin / carte de identitate;
  • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  • copie după actele de studii (diplome, certificate de absolvire, etc.);
  • copie după cartea de muncă sau alte documente / adeverinţe / scrisori de recomandare care să dovedească experienţa profesională specifica postului  si orice alte documente doveditoare ale activităţii desfasurate pana in prezent, daca este cazul;

 Dosarele se depun la sediul societatii din Baile Govora, str. T. Vladimirescu, nr. 119, Baile Govora, jud. Valcea. 
Termenul limită de depunere a dosarelor este 30 aprilie 2013

Pentru informatii va rugam sa va adresati la sediul firmei : 
S.C. BAILE GOVORA S.A. 
Str. T. Vladimirescu, nr. 119, Baile Govora, jud. Valcea, 
Persoana de contact: Preda Corina  Mihaela – Asistent Manager Proiect 
Tel/fax/email: 0250770531, 0250770770, office@bailegovora.ro

 
OFERTE SPECIALE
Paste si 1 Mai
HOTEL Palace****
Locuri de munca ››
Harta loc. Baile Govora ››
Harta jud. Valcea ››
Harta Judetului Valcea
 
Achizitii Publice
Anunt recrutare personal
 
   
 
Copyright © 2007 Baile Govora SA | Toate drepturile rezervate.
produs: stefany art | fotografie / design: george cristian enache