Recrutare Personal

ANUNT PRESA

ANUNT DE PRESA RECRUTARE PERSONAL PROIECT PALACE GOVORA SPA SERVICII CAZARE****, PROMOVARE SI DEZVOLTARE TURISM BALNEAR, AGREMENT TURISTIC - COD SMIS 3776

Data publicarii: 16.07.2012, 18.07.2012, 20.07.2012

Numele beneficiarului: S.C. BAILE GOVORA S.A.
Numele Autoritatii de Management:  “Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului”,
Numele Organismului Intermediar:  “Agentia pentru Dezvoltare Regionala SV Oltenia”,
Valoarea totala a proiectului (inclusiv finantarea nerambursabila) – 17.294.263,82 LEI
          - finantare rambursabila: 7,138,294.19
          - finantare nerambursabila: 6,912,359.43
S.C. BAILE GOVORA S.A. selecteaza personal in cadrul proiectului  « PALACE GOVORA SPA – SERVICII CAZARE****, PROMOVARE SI DEZVOLTARE TURISM BALNEAR, AGREMENT TURISTIC » - COD SMIS 3776, pentru urmatoarele pozitii: receptioner, camerista, sef restaurant, bucatar, barman, ospatar, ajutor ospatar, kinetoterapeut, femeie serviciu, lucratori bucatarie, serviciu securitate si paza, portar usier, bagajist, comisionar curier
Note:
Criterii de selecţie:
La selecţia pot candida persoanele care au  experienta in domeniul turismului pe pozitia pentru care aplica
Criteriile de selectie pot fi consultate pe site-ul societatii www.bailegovora.ro sau la sediul societatii
Dosarele de candidatură vor cuprinde:

 • scrisoare de intenţie;
 • curriculum vitae in format european (cu fotografie si toate datele de contact: adresa de e-mail, telefon, etc);
 • copie după buletin / carte de identitate;
 • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie după actele de studii (diplome, certificate de absolvire, etc.);
 • copie după cartea de muncă sau alte documente / adeverinţe / scrisori de recomandare care să dovedească experienţa profesională specifica postului  și orice alte documente doveditoare ale activităţii desfasurate pana in prezent, daca este cazul;

 Dosarele se depun la sediul societatii din Baile Govora, str. T. Vladimirescu, nr. 119, Baile Govora, jud. Valcea.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 31 august 2012

Procesul de angajare va fi realizat cu respectarea principiului egalităţii de şanse şi tratament, prin asigurarea următoarelor elemente:
Aplicarea prevederilor legale în materia egalităţii de şanse în procesul de recrutare şi selecţie, salarizare, promovare şi instruire. Regulamentul de Ordine interioară al Beneficiarului conţine prevederi care exclud utilizarea practicilor discriminatorii în aceste procese.

 

Pentru informatii va rugam sa va adresati la sediul firmei :
S.C. BAILE GOVORA S.A.
Str. T. Vladimirescu, nr. 119, Baile Govora, jud. Valcea,
Persoana de contact: Preda Corina  Mihaela – Asistent Manager Proiect
Tel/fax/email: 0250770531/ 0250770770/ office@bailegovora.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Criterii de selectie

Recepţioner
Criterii obligatorii:

 1. Abilităţi de comunicare
 2. Atenţie distributivă
 3. Adaptabilitate
 4. Atitudine pozitivă
 5. Cunoaşterea unei limbi străine

Criterii opţionale/suplimentare:

 1. Responsabilitate

Cameristă
Criterii obligatorii:

 1. Organizare
 2. Atenţie la detalii
 3. Responsabilitate
 4. Viteză de lucru

Criterii opţionale/suplimentare:

 1. Creativitatea

Ospătar
Criterii obligatorii:

 1. Abilităţi de comunicare
 2. Atenţie distributivă
 3. Abilităţi de calcul matematic
 4. Viteză de lucru
 5. Autocontrol

Criterii opţionale/suplimentare:

 1. Cunoaşterea unei limbi străine
 2. Adaptabilitate

Ajutor ospătar
Criterii obligatorii:

 1. Atenţie la detalii
 2. Atenţie distributivă

Criterii opţionale/suplimentare:

 1. Motivare
 2. Colaborare

Bucătar
Criterii obligatorii:

 1. Creativitate
 2. Atenţie la detalii
 3. Organizare
 4. Viteză de lucru

Criterii opţionale/suplimentare:

 1. Responsabilitate

Barman
Criterii obligatorii:

 1. Abilităţi de comunicare
 2. Responsabilitate
 3. Atitudine pozitivă

Criterii opţionale/suplimentare:

 1. Creativitate
 2. Cunoaşterea unei limbi străine
 3. Adaptabilitate

Kinetoterapeut
Criterii obligatorii:

 1. Responsabilitate
 2. Organizare
 3. Adaptabilitate
 4. Atitudine pozitivă

Criterii opţionale/suplimentare:

 1. Abilităţi de comunicare
 

ACHIZITII PUBLICE

ANUNT PRESA

PALACE GOVORA SPA – SERVICII CAZARE****, PROMOVARE SI DEZVOLTARE TURISM BALNEAR, AGREMENT TURISTIC

PUBLICAT LA 27.02.2012

 1. Numar de referinta: 593/27.11.2009
 2. Data publicarii anuntului: 27.02.2012
 3. Programul: “Programul Operational Regional 2007- 2013, Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul de interventie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice”.
 • Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
 • Alte informatii: S.C. BAILE GOVORA S.A. invita operatorii economici sa participe la procedura de atribuire prin cerere de oferta a contractului de furnizare “ECHIPAMENTE BUCATARIE + BAR” in cadrul proiectului  « PALACE GOVORA SPA – SERVICII CAZARE****, PROMOVARE SI DEZVOLTARE TURISM BALNEAR, AGREMENT TURISTIC ».
 • Note:
  • Obiectul contractului: Contractul consta în livrarea la S.C. Baile Govora S.A., instalarea, punerea în functiune, instruirea si asigurarea service-ului de catre Furnizor pentru “Echipamente bucatarie + bar”
  • Valoare estimata: 191.020 lei fara TVA, din care asistenta financiara nerambursabila 59%.
  • Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: de la sediul Beneficiarului, intre orele 9:00 – 15:00 de luni pana vineri, pana la data de 06.03.2012.
  • Criterii de calificare: declaratii de eligibilitate, certificate fiscale, certificat constatator, media cifrei de afaceri de 350000 lei pe ultimii 3 ani (2008, 2009,2010), experienta similara de 150000 lei, informatii privind personal de specialitate, informati privind utilaje disponibile, certificare sistem de management al calitatii.
  • Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut.
  • Data limita de depunere a ofertelor 17.03.2012 ora 11:00
  • Adresa la care se transmit ofertele: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 119, Oras Baile Govora, jud. Valcea
  • Data si ora deschiderii ofertelor: 17.03.2012 ora 13:00 la adresa de mai sus
  • Garantii solicitate: garantie de participare de 3000 lei, garantie de buna executie de 5%.

Pentru informatii va rugam sa va adresati la sediul firmei :
S.C. BAILE GOVORA S.A. , Str. T. Vladimirescu, nr. 119, Baile Govora, jud. Valcea,
Persoana de contact: Preda Corina Mihaela – Asistent Manager Proiect
Tel/fax/email: 0250770531/ 0250770770/ office@bailegovora.ro
Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Documente

Bucatarie_23_02_2012.zip

 

ANUNT PRESA

PALACE GOVORA SPA – SERVICII CAZARE****, PROMOVARE SI DEZVOLTARE TURISM BALNEAR, AGREMENT TURISTIC

PUBLICAT LA 27.02.2012

 1. Numar de referinta: 593/27.11.2009
 2. Data publicarii anuntului: 27.02.2012
 3. Programul: “Programul Operational Regional 2007- 2013, Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul de interventie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice”.
 • Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
 • Alte informatii: S.C. BAILE GOVORA S.A. invita operatorii economici sa participe la procedura de atribuire prin cerere de oferta a contractelor de furnizare pentru “ECHIPAMENTE MEDICALE SI SPA” in cadrul proiectului  « PALACE GOVORA SPA – SERVICII CAZARE****, PROMOVARE SI DEZVOLTARE TURISM BALNEAR, AGREMENT TURISTIC ».
 • Note:
  • Obiectul contractului: Contractul consta în livrarea la S.C. Baile Govora S.A., instalarea, punerea în functiune, instruirea si asigurarea service-ului de catre Furnizor pentru echipamentele care fac obiectul procedurii.
  • Valoarea estimata: 275.250,43 lei fara TVA, din care asistenta financiara nerambursabila 59%
  • Contractul este impartit pe loturi dupa cum urmeaza:
    • Lot 1 - Achizitie de echipamente pentru baza de agrement – SPA cu valoarea de 34.433,52 lei
    • Lot 2 - Achizitie de aparatura medicala pentru baza de tratament cu valoarea de 240.816,91 lei
  • Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: de la sediul Beneficiarului, intre orele 9:00 – 15:00 de luni pana vineri, pana la data de 06.03.2012.
  • Criterii de calificare:
   • declaratii de eligibilitate,
   • certificate fiscale
   • certificat constator
   • media cifrei globale de afaceri pe ultimii 3 ani:
      • pentru Lot 1  in valoare de  50.000 lei
      • pentru Lot 2 in valoare de 400.000 lei
   • experienta similara: un contract de furnizare de echipamente similare, in ultimii trei ani:
     • pentru Lot 1  in valoare de  30.000 lei
     • pentru Lot 2 in valoare de 220.000 lei
   • informatii privind personal de specialitate
   • informati privind utilaje disponibile
   • certificare sistem de management al calitatii
   • certificate emise de organisme abilitate privind comercializarea produselor
  • Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut
  • Data limita de depunere a ofertelor 17.03.2012 ora 9:00
  • Adresa la care se transmit ofertele: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 119, Oras Baile Govora, jud. Valcea
  • Data si ora deschiderii ofertelor: 17.03.2012 ora 10:00 la adresa de mai sus.
  • Garantii solicitate:
   • garantie de participare:
      • pentru Lot 1  in valoare de  500 lei
      • pentru Lot 2 in valoare de 3.600 lei
   • garantie de buna executie de 5%.

 

Pentru informatii va rugam sa va adresati la sediul firmei:
S.C. BAILE GOVORA S.A , Str. T. Vladimirescu, nr. 119, Baile Govora, jud. Valcea,
Persoana de contact: Preda Corina Mihaela - Asistent Manager Proiect
Tel/fax/email: 0250 770 531/ 0250 770 770/ office@bailegovora.ro

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Documente

Medicale_23_02_2012.zip

 
 
OFERTE SPECIALE
Paste si 1 Mai
HOTEL Palace****
Locuri de munca ››
Harta loc. Baile Govora ››
Harta jud. Valcea ››
Harta Judetului Valcea
 
Achizitii Publice
Anunt recrutare personal
 
 
 
Copyright © 2007 Baile Govora SA | Toate drepturile rezervate.
produs: stefany art | fotografie / design: george cristian enache